LOJİTEK

LOJİTEK NEDİR ?

Lojitek; tarımsal tedarik yönetim projesidir. Üretilen tarımsal ürünleri serbest veya sözleşmeli olarak alan, üreticiye verilen ayni ve nakdi yardımları takip eden, tedarik operasyonları sürecinde farklı hak ediş hesaplarını yapan, üretici hak edişlerinde SGK, icra ve borç sorgulamasını yapabilen ve bankalara ödeme talimatlarını hazırlayan, çok dilli çalışabilen, tarımsal ürünlere bir katma değer katan ve sorumluluğunu taşıyan işletmelerin büyüyen ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmıştır. İşletmelerin tarımsal tedarik operasonlarını ve süreçlerini elektronik ortamda ve sistematik olarak saklama ve istenildiğinde raporlamanın yanı sıra operasyon anında hızlı ve hatasız işlem yapma amacını üstlenmiştir. Uzun vadede Lojitek kullanan işletmeler kırtasiye, rapor hazırlama, arşiv karıştırma gibi süreçleri minimuma indirerek ürün güvenliği ve verimliliği ile genel kaliteye odaklanır.

FAYDALARI NELERDİR ?

 • Manuel işlemlerin (elle kayıtlarda muhtemel hatalar, operasyonel yavaşlık) otomatize edilmesi ve tutarlı veri girişlerinin sağlanması.
 • Kantar, Üretim, Ön Muhasebe, Ziraat, Kalite Güvence, Muhasebe, vs.. gibi birçok departman tarafından bilgilerin ayrı ayrı girildiği yüzlerce dosyanın konsolidasyon zorluğu
 • Müstahsil hareketlerinin doğru ve eksiksiz izlenebilmesi
 • Karar alma mekanizmalarına yardımcı olacak hızlı ve güvenilir rapor alma ihtiyacı
 • Gıda üretiminde geriye dönük işlemleri ve alımları takip ve analiz etme zorunluluğu

DETAY ÖZELLİKLER

 • Oto kontrol mekanizması ile veri tutarsızlığı durumunda email bildirimi yapılır.
 • Servis yardımı ile sgk sisteminde otomatik ve düzenli bir şekilde borçların güncellenmesi sağlanır.
 • Mobil entegrasyonlar içi restful api desteği sağlanır.
 • Logo entegrasyonu(Bağkur/Ssk/Stopaj/Diğer)
 • Banka ödemeleri(txt/xml/xlsx)
 • Dinamik veri listesi hazırlama ve yetkilendirme, OLAP (Su firesi raporu), crystal report (raporlama) ve makbuz/fatura fiş basımları
 • Widgetlar ile özet raporlama

Ayrıntılı Bilgi ve Demo Talebi için bizimle iletişime geçin.

DEMO TALEBİ