DEMİR ÇELİK ÜRETİM UYGULAMASI

DEMİR ÇELİK ÜRETİM UYGULAMASI NEDİR ?

Demir Çelik üretim işletmelerinde döküm ve kimyasal analizleri çıktılarından sonra mamül ve yarı mamül üretiminin bütün süreçlerini takip eden bir ERP yazılımıdr. Uygulama sipariş karşılama ve ihtiyaçları göz önüne alınarak mamül ve yarı mamül üretim planlamasının yapılması, alt ve üst seviye sistemler ile yapılan entegrasyonlar ile anlık üretim takibinin sağlanması, sevke hazır ürünlerin barkod yönetimi ile kontrollü sevk işlemlerinin sağlanması, kalite kontrol departmanında üretim ürün uygunsuzluklarının takip edilip ürünlerde saptırma işlemlerinin sağlanması, stok ve alan takiplerinin yapılması yetkinliklerine sahiptir.

FAYDALARI NELERDİR ?

 • Dijitalleşen süreçler
 • Minimum veri kaybı
 • Kolay raporlama
 • Zaman tasarrufu
 • Hızlı ve hatasız operasyonlar
 • Elektronik ortamda takip edilen süreçler
 • İleriye yönelik doğru kararlar
 • Vardiya ve bakım takibi
 • Üretim hattında minimum duruş
 • Üretici, tedarikçi ve ana firma arasında güçlü iletişim

FONKSİYONLARI NELERDİR ?

İşletmede bulunan farklı iş kolları için farklı fonksiyonları olan uygulamamız müşteri, iş kolları ve işletme için gerekli olan işlemler ve hesaplamaların elektronik ortamda kayıt altında tutmayı, izlenebilirliği ve hata oranını minimuma indirgemeyi sağlar.

 • Döküm ve üretim takibi
 • Kimyasal analizleri ve Kalite uygunluk takibi
 • Slab Saha takibi
 • Döküm Üretim planlama/ programlama
 • Sac üretim planlama/ programlama
 • Sıcak hadde anlık üretim takibi ve sipariş uygunluk tespiti
 • Sac ürünlerinin otomatik hat geçişleri ve hat işlemleri
 • Ürün barkodlama ve iz takibi ve saptırma
 • Sipariş ve Teklif yönetimi
 • Sevkiyat işlemleri

EK ÖZELLİKLER

Temel özelliklerinin yanı sıra Demir Çelik üretim uygulamasını destekleyen karar verme ve iletişimi arttırmak adına kullanılabilen ek özellikler ile zenginleştirilebilir.

 • Bordro yönetimi ve personel bilgilendirme
 • Döküm bilgilerinin PLC tarafından elde edilmesi
 • Döküm kimyasal değerlerinin PLC tarafından elde edilmesi
 • İç satın alma taleplerinin SAP sistemleri ile entegrasyonu ve uyarı sistemleri
 • Enerji santrallerinin bakım, parça stok takibi
 • Entegrasyonlar

Ayrıntılı Bilgi ve Demo Talebi için bizimle iletişime geçin.

DEMO TALEBİ